fbpx

BASIC level

Funkcionalni grupni trening umerenog intenziteta koji ima svrhu postepenog uvođenja u tehniku pokreta i sistem treniranja. Ovde radimo na pokretljivosti i stabilizaciji zglobova, osnovnom jačanju celokupne muskulature sa akcentom na “core” (trbušni zid i mišiće donjih leđa).